Firma na Słowacji – jak założyć?

Osoba, chcąca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Słowacji, powinna mieć ukończone osiemnaście lat i być obywatelem niekaranym. Zarówno Słowacy, jak obywatele innych krajów mogą prowadzić na terytorium Słowacji działalność gospodarczą na równych zasadach. Firma na Słowacji to bardzo dobry pomysł, zwłaszcza spoglądając w stronę podatków, z których zmora przedsiębiorców, VAT jest niższy niż w Polsce i wynosi 20% (w Polsce ogólna stawka to 23%). Czy formalności, związane z założeniem działalności w Słowacji mogą odstraszyć przedsiębiorców, zainteresowanych przeniesieniem działalności do Słowacji?

Firma na Słowacji – załóż krok po kroku.

Aby zarejestrować firmę w Słowacji, należy udać się do Wydziału do spraw Prowadzenia Działalności Gospodarczej, umiejscowionego odpowiednio przy Urzędzie Wojewódzkim. Aby uprościć procedury, stworzona została możliwość rejestracji firmy w tzw. punkcie kontaktowym, będącym odpowiednikiem elektronicznego urzędu. Przedsiębiorca, dokonujący rejestracji, może w myśl ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej natychmiast rozpocząć prowadzenie działalności. Obowiązuje tzw. zasada cichej zgody, według której przed formalnym dokonaniem wpisu do rejestru firm można prowadzić działalność.

Jeśli chodzi o opłaty rejestracyjne, koszty znaczków skarbowych to rząd pięciu euro.

Rodzaj prowadzonej działalności.

Mając na myśli założenie firmy na Słowacji, należy zastanowić się, który rodzaj działalności będzie przedmiotem postępowań. W słowackim prawie jest wymóg określenia rodzaju działalności, nie ma natomiast uregulowań, dotyczących dodatkowych zezwoleń, koncesji, uprawnień. Rodzaj działalności musi być prowadzony na zasadach równości i szacunku dla innych.

  • Działalność wolna – prowadzona być musi na ogólnych zasadach,
  • Działalność wiązana – wykonywana może być wtedy, gdy prowadząca ją osoba posiada niezbędne i wymagane wykształcenie w zakresie prowadzonej działalności,
  • Działalność rzemieślnicza – prowadzenie jej uwarunkowane jest posiadaniem co najmniej sześciomiesięcznego doświadczenia w wykonywaniu profesji, objętej zakresem działalności.

Działalność gospodarcza w Słowacji to przede wszystkim przyjazne uregulowania, nastawione na rozwój i sprawną obsługę przedsiębiorcy oraz atrakcyjna forma opodatkowania, uwzględniająca potrzeby i możliwości przedsiębiorcy. Nie każda działalność będzie przynosiła takie same zyski, a przeniesienie na Słowację może okazać się nieopłacalne. Jeżeli firma generuje spore koszty, warto jeszcze je zwiększyć, aby móc obniżyć stawkę podatku dochodowego. Firma na Słowacji jest możliwością działania w dwóch miejscach jednocześnie, w Polsce i na Słowacji, wprowadzając zasadę zakończenia podwójnego opodatkowania. Założenie firmy w Słowacji jest mniej skomplikowane oraz nie jest kosztowne. Sprawny przepływ informacji gwarantuje szybki transfer danych, instytucje państwowe traktują przedsiębiorcę z zaufaniem i szacunkiem, jak partnera biznesowego. Zdecydowanie przewyższają polską jakość obsługi przedsiębiorcy oraz stwarzają większe możliwości.

Odwiedź także:

Firma na Słowacji

Czy firma na Słowacji się opłaca?